Kontakt

Autoryzowany Sprzedawca węgla z Polskiej Grupy Górniczej oraz Dealer Zakładów Koksowniczych Zdzieszowice (obecnie ArcelorMittal)

Dział Sprzedaży
tel. 607-844-099
Stanisław Tyrała
tel. 601-910-779
Telefon / Fax
tel./fax 75 76-47-737
Adres e-mail:
as@sombin.pl

Formularz wiadomości